Kamis, 28 Februari 2008

Untuk Jadi Pemimpin

Ketika ini kita ditaburi dengan janji-janji. Ramai pemimpin sanggup turun padang dan berjanji akan bekerja untuk kebahagiaan rakyat. Benarkah? Kita khuatir pemimpin itu hanya berjanji, tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya , bila jadi pemimpin dia akan dapat banyak kemudahan. Bukan rakyat akan dapat banyak kemudahan. Pemimpin jenis ini harus kita tolak.

Dalam sektor perkhidmatan kerajaan pun ada juga ‘pemimpin’. Pemimpin ini dilantik bukan dicalon melalui pilihan raya. Perlantikan pemimpin ini berdasarkan prestasi kerja dan kini harus pula melalui peperiksaan dalam PTK. Oleh itu ramailah yang bercita-cita untuk menjadi pemimpin atau pun ‘ketua’. Selain dari nikmat kenaikan gaji akan dapat beberapa keistemewaaan. Inilah yang dikejar oleh semua orang, terutama dalam perkhidmatan kerajaan. Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk memilih bakal pemimpin atau ‘ketua’ dalam sesebuah sektor kerajaan menyebabkan ramai orang berlumba-lumba untuk lulus peperiksaan. Mereka akan membaca buku-buku yang menjadi teks wajib dalam peperiksaan. Kadang-kadang hingga mengabaikan kerja mereka. Yang penting untuk lulus peperiskaan. Soal tanggungjawab kerja, keefesenan kerja soal kedua.

Apa yang menarik untuk diperkatakan di sini, ialah benarkah sisitem peperiksaan ini akan dapat menentukan seseorang ‘ketua’ yang dipilih benar-benar layak untuk menjadi ‘ketua’. Dalam polimik dunia pendidikan yang sudah mula memikirkan kelemahan system ‘exam oriented’ di Negara kita, rupa-rupanya system peperiksaan itu pula diterima dalam perkhidmatan kerajaan, iaitu bagi memilih pemimpin atau untuk kenaikan pangkat. Peperiksaan sebagai indikator menilai kecekapan seseorang amatlah tidak betul. Begitu juga dengan pelajar yang pintar kerana cemerlang dalam peperiksaan bukan bermakna dia adalah seorang pekerja yang cemerlang. Apalagi menjadi pemimpin atau ketua yang cemerlang.

Untuk menjadi pemimpin ada nilai lain yang perlu diperhatikan. Misalnya penguasaan EQ (Kepintaran Emosi) dan SQ (Kepintaran Sosial). Apa yang penting lagi ialah sifat-sifat kepimpinan seperti Nabi Muhamad saw (sidiq, amanah, tabliq dan fatanah). Inilah nilai yang perlu kita perhatikan dalam seseorang individu yang ingin menjadi ketua baik dalam politik atau pun dalam sektor perkhidmatan kerajaan.

Tidak ada komentar: